ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම සංස්කරණය – Android M

M Preview NexusGroup

         තාක්ෂණික ලෝකය ගැන උනන්දුවක් තියෙන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නව ඇති Google සමාගම විසින් වාර්ෂිකව පවත්වන සමුළුවකින් එයාලගෙ නවතම උපාංග සහ සේවාවන් හඳුන්වා දෙනව කියල. ඒ අනුව මේ අවුරුද්දෙත් ඔවුන්ගේ Google I/O 2015, සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ හීදි පැවැත්වුවා. එහිදි Google සමාගමේ නිශ්පාදන අංශයේ ජේශ්ඨ උප සභාපති විසින් අපි ගොඩක් දෙනෙක් බලන් හිටපු ඇනඩ්‍රොයිඩ් අලුත්ම සංස්කරනයේ developer preview එක හඳුන්වා දුන් අතර ඔහු පැවසුවේ ඔවුන් නැවතත් මූලික කරුණු පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති බවයි.

Continue…