යටත්විජිත පාලනය, නිදහස හා නව රාජ්‍ය

ශ්‍රී ලංකාව අභිමානවත් 71 වන නිදහස සමරන අද වගේ දවසක පුංචි ලිපියක් ලියන්න හිතුන.

ලංකාව කියන්නෙ විශාල අතීතයක් තියෙන රටක්, බලංගොඩ මානවයාගේ ඉතිහාසය වසර එක් ලක්ෂ විසි පන්දහසක් තරම් දුරට දිව ගියත් අපිට ලිිඛිත සාක්ෂි අනුව ඔප්පු කරන්න පුලුවන්කම තියෙන්න ක්‍රිස්තු පූර්ව 543ක වගේ කාලයක ඉඳල විතරයි. ඒ කියන්නෙ විජයාගමනයේ ඉඳල තමයි ලිඛිත ඉතිහාසයක් අපි සතුව තියෙන්නෙ. කෙසේ හෝ ලංකාව කියන්නෙ එක් එක් අවස්තා ගනනාවකදිම විදේශීය ආක්‍රමණයන්ට යටත් වෙමින් ඉදිරියට ආපු රාජ්‍යයක්. පෘතුගීසින්, ලංදේසීන් සහ අවසාන වශයෙන් මුලු ලංකාවම බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට යටත් කර ගත්ත ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් නිදහස් වීම තමයි අද අපි 71 වන නිදහස් දිනය ලෙස සමරන්නෙ.

Continue…